Het onderstaande Privacy- en cookiebeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met de Website Bouwer met KVKnr 70715432.

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze website www.dewebsitebouwer.net verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat de Website Bouwer in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. de Website Bouwer gebruikt uw persoonsgegevens voor:
– het verlenen van toegang tot onze website;
– het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
– de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
– relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
– het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website; – product- en dienstontwikkeling;
– het bepalen van strategie en beleid;
– het interessanter maken van het internetaanbod middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen;
– zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot de Website Bouwer, haar relaties en haar medewerkers;

Omschrijving van de persoonsgegevens
Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
– NAW-gegevens;
– bedrijfsgegevens;
– btw-nummer;
– e-mailadres;
– (mobiel) telefoonnummer;
– IP-adres;
– technische browserinformatie;
– cookie ID;
– klik- en surfgedrag;

Bewaartermijnen
de Website Bouwer bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst tot stand gekomen is.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden
Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging
de Website Bouwer maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding.

Cookies
Op deze website worden cookies gebruikt om de integriteit van de registratieprocedure te waarborgen en de website te kunnen personaliseren. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van de Website Bouwer of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:
– Functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
– Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
– Het internetaanbod voor u interessanter te maken middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen (advertentie cookies);
– Om het mogelijk te maken om onze website te delen via social media (social media cookies).

Noodzakelijke (functionele / technische cookies)
Zoals de naam al zegt zijn noodzakelijke cookies nodig om een website of app goed te laten functioneren. Bijvoorbeeld om de artikelen te onthouden die je geselecteerd hebt in een bestelproces. Noodzakelijke cookies worden ook wel functionele cookies genoemd, of technische cookies. Voor het gebruik van deze cookies is geen toestemming nodig. Veel van deze cookies verdwijnen vanzelf zodra je de website verlaat. Dit zijn sessiecookies, die voor tijdelijke opslag van gegevens gebruikt worden. Deze cookies kunnen niet uitgeschakeld worden door de bezoeker.

Analytische cookies
Daarnaast worden er op deze website cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Deze cookies worden gebruikt om statistieken zoals bezoekersaantallen en paginabezoeken bijgehouden. Deze cookies bewaren geen persoonlijke gegevens hebben weinig tot geen gevolgen voor de privacy en vereisen dan ook geen toestemming van de bezoeker.

Tracking cookies
Ditzelfde geldt niet voor tracking cookies. Deze 'volgcookies' stellen partijen in staat gebruikers tijdens het surfen over verschillende websites te volgen en zo gebruikersprofielen op te stellen. Deze cookies zijn juist wél privacygevoelig. Onder de tracking cookies vallen de advertentie en sociale cookies. Door het gebruik van advertentiecookies, kunnen we het online advertentieaanbod voor u verbeteren en krijgen wij inzicht in onze campagneprestaties.

De advertenties, artikelen of beeldmateriaal die je op onze websites kunt bekijken, kun je door middel van buttons op onze websites delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies van de betreffende social media partijen (zoals facebook of twitter), zodat zij jou herkennen op het moment dat jij de content wilt delen. Deze cookies maken het dus mogelijk dat de ingelogde gebruikers van geselecteerde social media bepaalde inhoud van onze website direct kunnen delen. Voor deze cookies zal dan ook altijd toestemming moeten worden gevraagd en worden gegeven.

Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven; zie de links hieronder. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. de Website Bouwer heeft daar geen invloed op.

Facebook
Google / YouTube
Twitter

In- en uitschakelen van cookies
U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulppagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere websites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Links naar andere websites van derden
Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het e-mailformulier of ons een e-mail te sturen.

U heeft de volgende rechten:
– Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
– Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
– Het laten corrigeren van fouten;
– Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
– Intrekken van toestemming;
– Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
– Overdraagbaarheid van gegevens;

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Cookie toestemming aanpassen

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens
de Website Bouwer
info@dewebsitebouwer.net
KVKnr: 70715432

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.